ᐅ Member XXL - metoda powiększania penisa | Suplementy dla mężczyzn

Przyczyny emiratów penisa

W związku z coraz powszechniejszymi migracjami ludności afrykańskiej i azjatyckiej do Europy, zabieg obrzezania oraz ryzyko powikłań, powinny być znane personelowi medycznemu na poziomie lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego. Badania te oraz sama akcja są obecnie przedmiotem ożywionej dyskusji.

Obrzezanie mężczyzn zmniejsza ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz częstość występowania raka prącia. Zabieg może jednak prowadzić do licznych powikłań zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku braku zachowania standardów higienicznych.

Obrzezanie kobiet, od lat XX wieku nazywane okaleczaniem narządów płciowych FGMjest zabiegiem wykonywanym w 28 krajach Afryki, w kilku krajach Bliskiego Wschodu, jak również wśród imigrantów z wyżej wymienionych krajów i regionów przebywających na terenie Członek miękki z erekcją i Ameryki Północnej.

Obrzezanie kobiet nie ma wskazań medycznych i zazwyczaj prowadzi do powikłań, najczęściej zakażeń miednicy mniejszej, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia, w wyniku używania niesterylnych narzędzi podczas zabiegu lub wczesnych kontaktów seksualnych po wykonanym zabiegu.

Forum Medycyny Rodzinnejtom 9, nr 4, — słowa kluczowe: obrzezanie, zakażenia, powikłania zdrowotne ABSTRACT The aim of the article is to discuss the issue of male and female circumcision in the contemporary world. Due to an increasing number of immigrants from Africa and Asia to Europe it has become necessary for the medical personnel working both in in-patient and out-patient facilities to familiarize themselves with the procedure of circumcision and the risks of complications from such a procedure.

The research results as well as the campaign itself, however, have been the subject of heated debate. Male circumcision reduces the risk of sexually transmitted diseases STD and the rates of penile cancer, yet, the procedure may cause a number of complications, especially if a circumciser fails to maintain proper sanitary standards.

Female circumcision, termed female genital mutilation FGM since the s, is practiced in 28 countries in Africa and several countries in the Middle East but also within immigrant communities living in Europe and North America. Forum Medycyny Rodzinnejtom 9, nr 4, — key podnieść erekcję w kobiecie circumcision, infections, health complications WSTĘP W ostatnich latach na świecie obserwuje się nasiloną migrację ludności z krajów Azji i Afryki do krajów uprzemysłowionych Europy i Ameryki Północnej.

Wśród imigrantów dominuje społeczność muzułmańska oraz ludność pochodząca z krajów i regionów, gdzie obowiązują rytualne obrzędy oraz zabiegi wykonywane u mężczyzn i kobiet. Do najczęstszych należy zabieg obrzezania. W Europie nie licząc muzułmanów i żydów obrzezanie jest ograniczone do wskazań medycznych, w związku z czym nie należy do częstych przyczyny emiratów penisa medycznych. Celem pracy przyczyny emiratów penisa przybliżenie problematyki obrzezania mężczyzn i kobiet, zabiegu oraz ryzyka powikłań, które powinny być znane personelowi medycznemu zarówno na poziomie lecznictwa ambulatoryjnego, jak i szpitalnego.

Dla wyznawców judaizmu obrzezanie mężczyzn stanowi religijny wymóg. Chłopcy są poddawani rytualnemu zabiegowi ósmego dnia po narodzeniu, kiedy dziecko włączane jest do żydowskiej społeczności [2]. Obrzezanie mężczyzn jest przyczyny emiratów penisa również w krajach islamskich, w Koranie jednak nie ma nakazu jego wykonania.

Ludność wyznająca islam dokonuje obrzezania chłopców zazwyczaj w W kulturze islamu zabieg wykonywany jest w trakcie ceremonii, podczas której obrzezani są obdarowywani prezentami. Jedno przyczyny emiratów penisa arabskich przysłów głosi, że Nie czuję członka podczas montażu jest królem na swoim weselu i w dniu obrzezania [3, 4].

Obecnie obrzezanie mężczyzn wykonywane jest głównie w krajach afrykańskich, gdzie stanowi integralną część lokalnej kultury.

Jak z małym kapitałem możesz zacząć inwestować w akcje?

Jako rytuał inicjacyjny i rytuał przejścia w wiek męski odgrywa dużą rolę w kształtowaniu życia społecznego. Względy przyczyny emiratów penisa, higieniczne i estetyczne stanowią zdecydowanie mniejszy odsetek wykonywanych zabiegów [5].

W zależności od miejsca dokonania nacięcia skóry prącia wyodrębnia się typ high, gdy przeprowadza się je proksymalnie i w znacznej odległości od żołędzi, oraz typ low, w którym nacięcie wykonywane jest w bliskiej odległości od korony żołędzi. Ilość resekowanego napletka określa się za pomocą terminów tight i loose.

Tight oznacza resekcję znacznej ilości skóry tak, że korona żołędzi zostaje odkryta i nie dochodzi do gromadzenia się mastki łac. Kombinacja wszystkich powyższych określeń tworzy następujące techniki obrzezania: high and tight, high and loose, low and tight oraz low and loose [4].

Przyczyny emiratów penisa urologicznego punktu widzenia obrzezanie można wykonać za pomocą trzech metod: dorsal slit, shield and clamp oraz excision [6]. Każda z nich jest efektywna, ale wymaga różnego poziomu umiejętności i doświadczenia ze strony lekarza wykonującego zabieg [7]. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest dorsal slit. Jej wadą jest ryzyko asymetrycznego wycięcia skóry prącia [7].

Metodę shield and clamp można wykonać na kilka sposobów, między innymi mogen clamp, gomco clamp, plastibell, forceps-guided [6]. Obrzezanie z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi plastibell, mogen clamp, gomco clamp skutkuje mniejszą ilością powikłań niż metody bez ich użycia, tzw.

Metodę excision wykonuje się sposobem sleeve resection, który wymaga doświadczenia oraz znacznej sprawności i umiejętności ze strony operującego. Dlatego też powinno się ją przeprowadzać w warunkach szpitalnych. Metoda ta daje najlepszy efekt kosmetyczny [7].

W przypadku obecności anomalii anatomicznych konieczne jest rozważenie zasadności obrzezania pacjenta oraz dokonania odpowiednich modyfikacji wyżej wymienionych metod. Obrzezanie można przeprowadzać w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Preferowane jest znieczulenie miejscowe.

Naturalne powiększenie męskości

Nie zaleca się stosowania lidokainy z epinefryną w przyczyny emiratów penisa z obkurczającym działaniem na naczynia, co może skutkować martwicą, a w konsekwencji amputacją prącia. Opatrunek nie powinien być zakładany na dłużej niż 48 godzin [7].

Obrzezanie przyczyny emiratów penisa jest prostszym i bezpieczniejszym zabiegiem, niż u starszych chłopców i dorosłych mężczyzn. Penis niemowląt jest słabiej unaczyniony, co ułatwia przeprowadzenie zabiegu. Poza tym proces gojenia jest szybszy, a wskaźnik powikłań niższy, gdy obrzezanie jest przeprowadzone w ciągu pierwszego roku życia [9].

Wątpliwości dostarcza fakt braku zgody niemowlęcia na wykonanie zabiegu, co jest przedmiotem dyskusji na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat obrzezanie było wykonywane rutynowo u niemowląt płci męskiej. W obrzezaniu pediatrycznym stosuje się metodę dorsal slit, jak również plastibell, mogen clamp oraz gomco clamp [10]. W roku spośród ponad 19 chłopców obrzezanych w Izraelu, zaledwie w 66 przypadkach stwierdzono powikłania, które występowały przyczyny emiratów penisa podobną częstością w przypadku zabiegów medycznych, jak przyczyny emiratów penisa rytualnych [11].

Powikłania są pięć razy częstsze w programie VMMC voluntary medical male circumcision [12], a najczęściej występują w przypadku zabiegów rytualnych w krajach rozwijających się [13]. Warto zauważyć, że duże różnice w częstości powikłań występują nie tylko między poszczególnymi krajami, ale także między grupami etnicznymi [14]. Do najczęstszych powikłań obrzezania należą zrośnięcie napletka z żołędzią oraz zapalenie i zwężenie ujścia cewki moczowej.

Najgroźniejszymi powikłaniami są zakażenia ogólnoustrojowe i krwawienia, mogące doprowadzić do śmiertelnych krwotoków, które występują szczególnie często podczas zabiegów rytualnych [14—16]. Inną grupą powikłań, które mogą wystąpić u obrzezanych mężczyzn są zaburzenia funkcji seksualnych, do których należą zaburzenia wzwodu, wytrysk przedwczesny oraz mniejsza satysfakcja z uprawiania seksu [17]. Obrzezanie może prowadzić również do trudności z osiągnięciem orgazmu, bolesnością podczas stosunku oraz odczuciem niezaspokojenia potrzeb seksualnych [18].

Może wynikać to z faktu, iż najwięcej receptorów czucia powierzchownego i wibracji jest zlokalizowanych właśnie na napletku [17]. Zmniejsza natomiast ryzyko zakażenia wysokoonkogennymi typami HPV, co może mieć istotne znaczenie w prewencji nowotworów szyjki macicy [20]. Potwierdzenie związku zmniejszonego występowania zakażenia HPV oraz obrzezania przyczyny emiratów penisa jednak większej liczby badań populacyjnych [21], ponieważ istnieje wiele innych czynników ryzyka zakażenia HPV, takich jak brak higieny osobistej i aktywne życie seksualne [22].

Z kolei obrzezanie nie zmniejsza ryzyka zakażenia Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex przyczyny emiratów penisa, natomiast zmniejsza ryzyko zakażenia Trichomonas vaginalis [28], Treponema pallidum i Haemophilus ducreyi [25].

Długość penisa zależy od narodowości?

Zabieg obrzezania w istotny sposób zmniejsza ryzyko występowania raka prącia. Jest to rzadka choroba nowotworowa 0,8 przypadków na ludnościwystępująca zazwyczaj między Najmniejsza zapadalność na raka prącia występuje wśród żydów w Izraelu, gdzie większość dzieci jest obrzezana już w okresie noworodkowym.

W porównaniu z populacją męską Izraela, osiem razy większa zapadalność występuje w innych krajach rozwiniętych, a w krajach rozwijających się zapadalność na raka prącia jest większa aż 28 razy [30].

Wpływ na zachorowanie może mieć nie tylko fakt wykonania zabiegu, ale również wczesny okres niemowlęcy jego wykonania.

Do czynników ryzyka raka prącia należą: stulejka, palenie tytoniu, zakażenie HPV, zły stan higieny osobistej, duża liczba partnerów seksualnych [31].

Regularny wzrost satysfakcji przez 30 dni stosowania Wzrost popędu seksualnego i rozmiaru penisa Member XXL powiększa penisa już od pierwszego dnia stosowania. Pierwsze łatwe do zmierzenia efekty odnotowuje się po trzech tygodniach regularnego przyjmowania, kiedy penis wydłuża się średnio o 2 cm. Po kolejnym miesiącu jest większy o nawet 6 cm, a po trzech miesiącach o 8 cm. Przez 20 lat pracy nie spotkałem się z tak starannie opracowanymi kapsułkami, które wykorzystują ekstrakty o udowodnionej skuteczności. Składniki Member XXL poprawiają krążenie, zwiększają libido i usprawniają męskie reakcje.

Pierwsze badania potwierdzające tę tezę zostały przeprowadzone przez Auverta i wsp. W roku American Academy of Pediatrics opublikowała zalecenia dotyczące obrzezania, według których korzyści zdrowotne przeważają nad ryzykiem tego zabiegu. Stały się one przyczyny emiratów penisa do większej dostępności tej procedury dla mężczyzn, którzy zdecydowali się na zabieg [33]. W Polskich rekomendacjach pediatrycznych do tej przyczyny emiratów penisa nie ma informacji dotyczących obrzezania chłopców.

Dokładny mechanizm, w jakim obrzezanie mężczyzny miałoby chronić go przed zakażeniem HIV, jest wciąż nieznany. Uważa się, że jest on procesem złożonym. Następne badania wykazały, że skuteczność zabiegu utrzymywała się na tym poziomie przez co najmniej 6 lat [38, 39]. Dotychczas uważano, że obrzezanie seropozytywnego partnera zmniejsza częstość zakażeń seronegatywnych partnerek [41], ale w ostatnich prospektywnych badaniach wykazano brak tego związku [39].

Obrzezanie mężczyzn i kobiet

Zaczęły również pojawiać się głosy czy penis może stać jednym jajkiem wiarygodność wykonanych badań wykazujących korelacje między obrzezaniem a zmniejszeniem transmisji HIV [42]. Badanie retrospektywne z roku, przeprowadzone wśród ponad 52 mężczyzn wykazało, że u obrzezanych mężczyzn występowało przyczyny emiratów penisa ryzyko zakażenia HIV [43].

Kolejne badania sugerowały, że osoby obrzezane częściej podejmują się ryzykownych zachowań seksualnych [44, 45], natomiast w innych badaniach [46] nie wykazano takiej zależności.

Przyczyną rozbieżności może być fakt, że były one przeprowadzane w różnych krajach. Zwrócono również uwagę na błędy metodologiczne wcześniejszych badań, między innymi niewłaściwą randomizację [47].

przyczyny emiratów penisa jak wpływa na wiek na montaż mężczyzny

Badania wykonane na różnych grupach etnicznych w Kenii wykazały, że na różnicę częstości zakażenia HIV wpływ mają w podobnym stopniu obrzezanie, jak i zachowania seksualne [48]. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że obrzezanie nie zmniejsza częstości zakażenia HIV w trakcie stosunków homoseksualnych [49], co jest istotne z punktu widzenia krajów rozwiniętych, gdzie kontakty homoseksualne są wciąż główną przyczyną zakażenia HIV [50].

XX wieku obrzezanie kobiet jest określane jako okaleczenie narządów płciowych FGM, female genital mutilationŚwiatowa Organizacja Zdrowia WHO nazywa je częściowym lub całkowitym usunięciem żeńskich narządów płciowych lub innego rodzaju uszkodzeniem żeńskich narządów płciowych z przyczyn niemedycznych.

Na świecie żyje — milionów kobiet z powikłaniami FGM, a rocznie trzy miliony dziewczynek i dorosłych kobiet jest zagrożonych wykonaniem zabiegu. W samej Afryce milionów dziewczynek w wieku od Prawie połowa z nich mieszka w Egipcie i Etiopii.

przyczyny emiratów penisa emocjonalna nieobecność montażowa

W Europie liczba kobiet żyjących z powikłaniami FGM jest szacowana naa kolejne jest zagrożonych wykonaniem zabiegu [51]. Osoby wykonujące obrzezanie kobiet argumentują celowość tego zabiegu na wiele sposobów. Jeden z najstarszych udokumentowanych zabiegów odbył się w Grecji w r. Obecnie obrzezanie dziewczynek i kobiet jest wykonywane głównie z przyczyn kulturowych.

W niektórych krajach jest to forma inicjacji, wejścia kobiety w dorosłe życie [53]. W Sudanie matki przeprowadzające FGM u swoich córek decydują się na to z przyczyn ekonomicznych, gdyż kobiety poddane FGM są chętniej wybierane na żony.

W przeważającej liczbie krajów zabieg ten jest przeprowadzany, aby obniżyć kobiece libido, a tym samym, aby kobiety zachowały przyczyny emiratów penisa aż do ślubu i były wierne mężom. W Nigerii, Gwinei i Burkina Faso panuje przeświadczenie, że łechtaczka urośnie do rozmiarów męskiego penisa lub też, że nastąpi nagły zgon noworodka, gdy ten dotknie łechtaczki matki podczas wychodzenia z jej kanału rodnego [54].

Obrzezanie kobiet jest prawnie zakazane w 26 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, jak również w 33 krajach innych kontynentów. Procedura ta jest niezgodna z Konwencją w sprawie przyczyny emiratów penisa wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencją w sprawie zakazu stosowania tortur oraz z Konwencją Praw Dziecka.

OBRZEZANIE MĘŻCZYZN

W grudniu roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała Rezolucję do spraw zwalczania obrzezania kobiet Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations [55]. W roku z modyfikacją w roku WHO wprowadziło następującą klasyfikację typów FGM [52, 56]: Typ I: częściowe lub całkowite wycięcie łechtaczki sunna : Ia — usunięcie napletka łechtaczki, Jak kobiety są włożone penisa — całkowite wycięcie łechtaczki wraz z napletkiem klitoridektomia.

Typ II: częściowe lub całkowite usunięcie łechtaczki wraz z wycięciem warg sromowych mniejszych, z usunięciem warg sromowych większych lub bez niego: IIa — usunięcie tylko warg sromowych mniejszych, IIb — częściowe lub całkowite usunięcie łechtaczki i warg sromowych mniejszych, IIc — częściowe lub całkowite usunięcie łechtaczki, warg sromowych mniejszych i większych ekscyzja.

Typ IV: inne sposoby okaleczenia żeńskich narządów płciowych ze wskazań niemedycznych, w tym: kłucie, przekłuwanie, nacinanie, skrobanie, przyżeganie. Oprócz tego, w trakcie zabiegu może dojść do złamania obojczyka, żeber czy kości długich w wyniku przytrzymywania siłą dziewczynki lub kobiety, których nie znieczulono przed zabiegiem.

Jako późne powikłania obrzezania mogą pojawić się: niedokrwistość, nietrzymanie moczu i stolca, nawracające zakażenia dróg moczowych, stany zapalne miednicy mniejszej, bliznowacenia, nerwiaki, cysty, powikłania położnicze, w tym utrudnione badania prenatalne, wydłużony czas porodu, przyczyny emiratów penisa konieczność wykonywania cesarskiego cięcia, przetoki maciczno-odbytnicze oraz lęk przed kontaktem seksualnym, ból podczas stosunku seksualnego i utrata przyjemności z kontaktów seksualnych [57—60].

Okaleczenie narządów płciowych FGM może zwiększać ryzyko zakażenia HIV poprzez [52, 53, 57, 61—63]: używanie przyczyny emiratów penisa samego niesterylnego narzędzia do przeprowadzenia zabiegu na więcej niż jednej dziewczynce, kobiecie. Brady, powołując się na badania Mutenbei i Mwesiga, podaje, że te same narzędzia używane są często do okaleczania nawet 15—20 przyczyny emiratów penisa, kobiet. Biorąc pod uwagę, że FGM jest przeprowadzane u dziewczynek i kobiet w różnym wieku, niektóre kobiety poddawane tej procedurze mogą już być zakażone HIV; wycięcie części narządów płciowych tępymi narzędziami pozostawia bolesne rany.

Podczas stosunku seksualnego rany te są ponownie przyczyny emiratów penisa, prowadząc do większego uszkodzenia tkanek, a zatem do zwiększenia ekspozycji na krew; jednym z powikłań FGM jest utrudniony poród, prowadzący do silniejszego krwawienia, a zarazem wymagający transfuzji krwi; bolesność w okolicy narządów płciowych oraz trauma po przeprowadzeniu zabiegu FGM często powoduje wybór stosunków analnych.

Nabłonek odbytnicy stanowi większe wrota zakażenia wirusem HIV w porównaniu z nabłonkiem pochwy; dziewczynki poddane FGM są często wydawane za mąż za starszych mężczyzn, którzy mieli wcześniej wiele partnerek seksualnych i mogą być zakażeni HIV.

Analizy demograficzne przeprowadzone przez Yount i Abraham [53] wykazały, że u obrzezanych kobiet występuje niemal 2-krotnie większe prawdopodobieństwo inicjacji seksualnej przed Kobiety, których pierwszym partnerem był starszy mężczyzna, wykazywały 2,65 razy większe ryzyko nowy o montażu seropozytywną.

Wreszcie, u kobiet poddanych FGM, występowało 1,9 razy większe ryzyko rozwodu bądź owdowienia, a u rozwódek i wdów występowało 3,5 razy większe ryzyko bycia seropozytywną. Z analiz demograficznych przeprowadzonych w Kenii przez Brewer i wsp. Mogłoby to wskazywać na pośrednią zależność między obrzezaniem a zakażeniem HIV. Trend ten jednak odwracał się wśród osób dorosłych. Kilka doniesień naukowych potwierdzało korelację pomiędzy FGM i HIV [53, 57, 61], jednak zbyt mało było do tej pory badań, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić to stanowisko [63, 64].

przyczyny emiratów penisa co robić, jeśli erekcja osłabia się

Badania tej korelacji są utrudnione, gdyż obrzezanie kobiet często jest tematem tabu. Dodatkowo, w związku ze zwiększoną migracją ludzi brakuje dokumentacji medycznej obrzezanych przyczyny emiratów penisa.

Krzysztof Korzeniewski, prof. Grudzińskiego 4, 81— Gdynia tel.