Obrzezanie mężczyzn i kobiet

Cuts penisa chłopskiego,

W związku z coraz powszechniejszymi migracjami ludności afrykańskiej i azjatyckiej do Europy, zabieg obrzezania oraz ryzyko powikłań, powinny być znane personelowi medycznemu na poziomie lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego.

Badania te oraz sama akcja są obecnie przedmiotem ożywionej dyskusji. Obrzezanie mężczyzn zmniejsza ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz częstość występowania raka prącia. Zabieg może jednak prowadzić do licznych powikłań zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku braku zachowania standardów higienicznych.

Obrzezanie kobiet, od lat XX wieku nazywane okaleczaniem narządów płciowych FGMjest zabiegiem wykonywanym w 28 krajach Afryki, w kilku krajach Bliskiego Wschodu, jak również wśród imigrantów z wyżej wymienionych krajów i regionów przebywających na terenie Europy i Ameryki Północnej. Obrzezanie kobiet nie ma wskazań medycznych i zazwyczaj prowadzi do powikłań, najczęściej zakażeń miednicy mniejszej, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia, w wyniku używania niesterylnych narzędzi podczas zabiegu lub wczesnych kontaktów seksualnych po wykonanym zabiegu.

cuts penisa chłopskiego

Forum Medycyny Rodzinnejtom 9, nr 4, — słowa kluczowe: obrzezanie, zakażenia, powikłania zdrowotne ABSTRACT The aim of the article is to discuss the issue of male and female circumcision in the contemporary world.

Due to an increasing number of immigrants from Africa and Asia to Europe it has become necessary for the medical personnel working both in in-patient and out-patient facilities to familiarize themselves with the procedure of circumcision and the cuts penisa chłopskiego of complications from such a procedure.

The research results as well as the campaign itself, however, have been the subject of heated debate. Male circumcision reduces the risk of sexually transmitted diseases STD and the rates of penile cancer, yet, the procedure may cause a number of complications, especially if a cuts penisa chłopskiego fails to maintain proper sanitary standards.

Female circumcision, termed female genital mutilation FGM since the s, is practiced in 28 countries in Africa and several countries in the Middle East but also within immigrant communities living in Europe and North America. Forum Medycyny Rodzinnejtom 9, nr 4, — key words: circumcision, infections, health complications WSTĘP W ostatnich latach na świecie obserwuje się nasiloną migrację ludności z krajów Azji i Afryki do krajów uprzemysłowionych Europy i Ameryki Północnej.

cuts penisa chłopskiego

Wśród imigrantów dominuje społeczność muzułmańska oraz ludność pochodząca z krajów i regionów, gdzie obowiązują rytualne obrzędy oraz zabiegi wykonywane u mężczyzn i kobiet. Do najczęstszych należy zabieg obrzezania.

The Worst Punishments For Women In Humen History That You Can't Believe - Interesting Discoveries

W Europie nie licząc muzułmanów i żydów obrzezanie jest ograniczone do wskazań medycznych, w związku z czym nie należy do częstych procedur medycznych. Celem pracy jest przybliżenie problematyki obrzezania mężczyzn i cuts penisa chłopskiego, zabiegu oraz ryzyka powikłań, cuts penisa chłopskiego powinny być znane personelowi medycznemu zarówno na poziomie lecznictwa ambulatoryjnego, jak i szpitalnego. Dla wyznawców cuts penisa chłopskiego obrzezanie mężczyzn stanowi religijny wymóg.

Chłopcy są poddawani rytualnemu zabiegowi ósmego dnia po narodzeniu, kiedy dziecko włączane jest do żydowskiej społeczności [2]. Obrzezanie mężczyzn jest powszechne również w krajach islamskich, w Koranie jednak nie ma nakazu jego wykonania.

Ludność wyznająca islam dokonuje obrzezania chłopców zazwyczaj w W kulturze islamu zabieg wykonywany jest w trakcie ceremonii, podczas której obrzezani są obdarowywani prezentami.

Jedno z arabskich przysłów głosi, że Arab jest królem na swoim weselu i w dniu obrzezania [3, 4]. Obecnie obrzezanie mężczyzn wykonywane jest głównie w krajach afrykańskich, gdzie stanowi integralną część lokalnej kultury.

Jako rytuał inicjacyjny i rytuał przejścia w wiek męski odgrywa dużą rolę w kształtowaniu życia społecznego. Względy urologiczne, higieniczne i estetyczne stanowią zdecydowanie mniejszy odsetek wykonywanych zabiegów [5]. W zależności od miejsca dokonania nacięcia skóry prącia wyodrębnia się typ high, gdy przeprowadza się je proksymalnie i w znacznej odległości od żołędzi, oraz typ low, w którym nacięcie wykonywane jest w bliskiej odległości od korony żołędzi.

Ilość resekowanego napletka określa się za pomocą terminów tight i loose. Tight oznacza resekcję znacznej ilości skóry tak, że korona żołędzi zostaje odkryta i nie dochodzi do gromadzenia się mastki łac. Kombinacja wszystkich powyższych określeń tworzy następujące techniki obrzezania: high and tight, high and loose, low and tight oraz low and loose [4].

Z urologicznego punktu widzenia obrzezanie można wykonać za pomocą trzech metod: dorsal slit, shield and clamp oraz excision [6]. Każda z nich jest efektywna, ale wymaga różnego poziomu umiejętności i doświadczenia ze strony lekarza wykonującego zabieg [7].

Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest dorsal slit. Jej wadą jest ryzyko asymetrycznego wycięcia skóry prącia [7]. Metodę shield and clamp można wykonać na cuts penisa chłopskiego sposobów, między innymi mogen clamp, gomco clamp, plastibell, forceps-guided [6].

Obrzezanie z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi plastibell, mogen clamp, gomco clamp skutkuje mniejszą ilością powikłań niż metody bez ich użycia, tzw. Metodę excision wykonuje się sposobem sleeve resection, który wymaga doświadczenia oraz znacznej sprawności i umiejętności ze strony operującego. Dlatego cuts penisa chłopskiego powinno się ją przeprowadzać w warunkach szpitalnych. Metoda ta daje najlepszy efekt kosmetyczny [7].

 • Великие солнца, что когда-то, во времена своей гордой юности, пылали столь неистово, теперь угасали, приговоренные.
 • Co zrobić, aby penis rosną szybciej
 • В этом я уверен, -- ответил Олвин, ответил достаточно храбро, хотя Хедрон и уловил в голосе юноши некоторые колебания.
 • Obrzezanie mężczyzn i kobiet | Krankowska | Forum Medycyny Rodzinnej
 • P0lka - wpisy o #p0lka w fitz-roy.pl - od wpisu
 • Masturbacja low&tight | Page 3 | Męskie Zdrowie
 • Как и Хедрон, хотя и с меньшим основанием, Хилвар чувствовал, что его собственное я тонет в личности Олвина.

W przypadku obecności anomalii anatomicznych konieczne jest rozważenie zasadności cuts penisa chłopskiego pacjenta oraz dokonania odpowiednich modyfikacji wyżej wymienionych metod. Obrzezanie można przeprowadzać w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Preferowane jest znieczulenie miejscowe. Nie zaleca się stosowania lidokainy z epinefryną w związku z obkurczającym działaniem na naczynia, co może skutkować cuts penisa chłopskiego, a w konsekwencji amputacją prącia. Opatrunek nie powinien być zakładany na dłużej niż 48 godzin cuts penisa chłopskiego. Obrzezanie niemowląt jest prostszym i bezpieczniejszym cuts penisa chłopskiego, niż u starszych chłopców i dorosłych mężczyzn. Penis niemowląt jest słabiej unaczyniony, co ułatwia przeprowadzenie zabiegu.

cuts penisa chłopskiego

Poza tym proces gojenia jest szybszy, a wskaźnik powikłań niższy, gdy obrzezanie jest przeprowadzone w ciągu pierwszego roku życia [9]. Wątpliwości dostarcza fakt braku zgody niemowlęcia na wykonanie zabiegu, co jest przedmiotem dyskusji na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat obrzezanie było wykonywane rutynowo u niemowląt płci męskiej. W obrzezaniu pediatrycznym stosuje się metodę dorsal slit, jak również plastibell, mogen clamp oraz gomco clamp [10].

W roku spośród ponad 19 chłopców obrzezanych w Izraelu, zaledwie w 66 przypadkach stwierdzono powikłania, które występowały z podobną częstością w przypadku zabiegów medycznych, jak i rytualnych [11].

cuts penisa chłopskiego

Powikłania są pięć razy częstsze w programie VMMC voluntary medical male circumcision [12], a najczęściej występują w przypadku zabiegów rytualnych w krajach rozwijających się [13]. Warto zauważyć, że duże różnice w częstości powikłań występują nie tylko między poszczególnymi krajami, ale także między grupami etnicznymi [14]. Do najczęstszych powikłań obrzezania należą zrośnięcie napletka z żołędzią oraz zapalenie i zwężenie ujścia cewki moczowej.

Najgroźniejszymi powikłaniami są zakażenia ogólnoustrojowe i krwawienia, mogące doprowadzić do śmiertelnych krwotoków, które cuts penisa chłopskiego szczególnie często podczas zabiegów rytualnych [14—16].

Masturbacja low&tight

Inną grupą powikłań, które mogą wystąpić u obrzezanych mężczyzn są zaburzenia funkcji seksualnych, do których należą zaburzenia wzwodu, wytrysk przedwczesny oraz mniejsza satysfakcja z uprawiania seksu [17]. Obrzezanie może prowadzić również do trudności z osiągnięciem orgazmu, bolesnością podczas stosunku oraz odczuciem niezaspokojenia potrzeb seksualnych [18].

cuts penisa chłopskiego

Może wynikać to z faktu, iż najwięcej receptorów czucia powierzchownego i wibracji jest zlokalizowanych właśnie na napletku [17]. Zmniejsza natomiast ryzyko zakażenia wysokoonkogennymi typami HPV, co może mieć istotne znaczenie w prewencji nowotworów szyjki macicy [20].

Potwierdzenie związku zmniejszonego występowania zakażenia HPV oraz obrzezania wymaga jednak większej liczby badań populacyjnych wielkość penisa europejczyków, ponieważ istnieje wiele innych czynników ryzyka zakażenia HPV, takich jak brak higieny osobistej i aktywne życie seksualne [22].

Z kolei obrzezanie nie zmniejsza ryzyka zakażenia Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex [24—27], natomiast zmniejsza ryzyko zakażenia Trichomonas vaginalis [28], Treponema pallidum i Haemophilus ducreyi [25].

Zabieg obrzezania w istotny sposób zmniejsza ryzyko występowania raka prącia. Jest to rzadka choroba nowotworowa 0,8 przypadków na ludnościwystępująca zazwyczaj między Erekcja z powodu jelit zapadalność na raka prącia występuje wśród żydów w Izraelu, gdzie większość dzieci jest obrzezana już w okresie noworodkowym.

cuts penisa chłopskiego

W porównaniu z populacją męską Izraela, osiem razy większa zapadalność występuje w innych krajach rozwiniętych, a w krajach rozwijających się zapadalność na raka prącia jest większa aż 28 razy [30]. Wpływ na cuts penisa chłopskiego może mieć nie tylko fakt wykonania zabiegu, ale również wczesny okres niemowlęcy jego wykonania.

Do czynników ryzyka raka prącia należą: stulejka, palenie tytoniu, zakażenie HPV, zły stan higieny osobistej, duża liczba partnerów seksualnych [31].

Pierwsze badania potwierdzające tę tezę zostały przeprowadzone przez Auverta i wsp. W roku American Academy of Pediatrics opublikowała zalecenia dotyczące obrzezania, według których korzyści zdrowotne przeważają nad ryzykiem tego zabiegu.

 • Элвин думал о том, насколько глубоко может уйти монитор.
 • Problemy 40 latka z potencją
 • Я полагаю,будет правильно, если он отправится вместе с нами.
 • Осторожно высвободив руки, он повернулся и следом за Джизираком отправился в Сердце Алистры изнывало от одиночества, однако горечи она уже не испытывала, когда глядела ему вослед.

Stały się one podstawą do większej dostępności tej procedury dla mężczyzn, którzy zdecydowali się na zabieg [33]. W Polskich rekomendacjach pediatrycznych do tej pory nie ma informacji dotyczących obrzezania chłopców. Dokładny mechanizm, w jakim obrzezanie mężczyzny miałoby chronić go przed zakażeniem HIV, jest wciąż nieznany.

Uważa się, że jest on procesem złożonym. Następne badania wykazały, że skuteczność zabiegu utrzymywała się na tym poziomie przez co najmniej 6 lat [38, 39].

Obrzezanie mężczyzn i kobiet

Dotychczas uważano, że obrzezanie seropozytywnego partnera zmniejsza częstość zakażeń seronegatywnych partnerek [41], ale w ostatnich prospektywnych badaniach wykazano brak tego związku [39]. Zaczęły również pojawiać się głosy krytykujące wiarygodność wykonanych badań wykazujących korelacje między obrzezaniem a zmniejszeniem transmisji HIV [42].

Badanie retrospektywne z roku, przeprowadzone wśród cuts penisa chłopskiego 52 mężczyzn wykazało, że u obrzezanych mężczyzn występowało większe ryzyko zakażenia HIV [43]. Kolejne badania sugerowały, że osoby obrzezane częściej podejmują się ryzykownych zachowań seksualnych [44, 45], natomiast w innych badaniach [46] nie wykazano takiej zależności.

Znaczy próbę podejmę, gdyż przy tej duchocie i moim starzejącym się kocie bywa rozmaicie. Znów myślę, a burza zwiastuje przybycie zawodzeniem za oknem, spazmami żaluzji.

Przyczyną rozbieżności może być fakt, że były cuts penisa chłopskiego przeprowadzane w różnych krajach. Zwrócono również uwagę na błędy metodologiczne wcześniejszych badań, między innymi niewłaściwą randomizację [47].

Badania wykonane na różnych grupach etnicznych w Kenii wykazały, że na różnicę częstości zakażenia HIV wpływ mają w podobnym stopniu obrzezanie, jak i zachowania seksualne [48]. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że obrzezanie nie zmniejsza częstości zakażenia HIV w trakcie stosunków homoseksualnych [49], co jest istotne z punktu widzenia krajów rozwiniętych, gdzie kontakty homoseksualne są wciąż główną przyczyną zakażenia HIV [50].

XX wieku obrzezanie kobiet jest określane jako okaleczenie narządów płciowych FGM, female genital mutilationŚwiatowa Organizacja Zdrowia WHO nazywa je częściowym lub całkowitym usunięciem żeńskich narządów płciowych lub innego rodzaju uszkodzeniem żeńskich narządów płciowych z przyczyn niemedycznych.

Na świecie żyje — milionów kobiet z powikłaniami FGM, a rocznie trzy miliony dziewczynek i dorosłych kobiet jest zagrożonych wykonaniem zabiegu. W samej Afryce milionów dziewczynek w wieku od Prawie połowa z nich mieszka w Egipcie i Etiopii. W Europie liczba kobiet żyjących z powikłaniami FGM jest szacowana naa kolejne jest zagrożonych wykonaniem zabiegu [51].

Nie pamiętam linków. Ale mam conieco skopiowane do notatnika. Prospectively, stopwatch assessment of IELTs has superior accuracy compared with retrospective questionnaire and spontaneous reported latency. However, the IELT distribution in the general male population has not been previously assessed.

Osoby wykonujące obrzezanie kobiet argumentują celowość tego zabiegu na wiele sposobów. Jeden z najstarszych udokumentowanych zabiegów odbył się w Grecji w r.

cuts penisa chłopskiego

Obecnie obrzezanie dziewczynek i kobiet jest wykonywane głównie z przyczyn kulturowych. W niektórych krajach jest to forma inicjacji, wejścia kobiety w dorosłe życie [53]. W Sudanie matki przeprowadzające FGM u swoich córek decydują się na to z przyczyn ekonomicznych, gdyż kobiety poddane FGM są chętniej wybierane na żony.