2. Przyczyny zaburzeń erekcji

Erekcja u mężczyzny za 53 lata

erekcja u mężczyzny za 53 lata

W znaczący sposób wpływa na jego samopoczucie, stan emocjonalny oraz na kształtowanie układów międzypartnerskich. Nieprawidłowości dotyczące tej sfery życia mężczyzn, dawniej nazywane impotencją, obecnie określane są jako zaburzenia erekcji. Termin ten niesie ze sobą mniej negatywnych skojarzeń, jest określeniem o mniejszej zawartości osądu i odpowiednio zapewnić montaż specyficzny problem medyczny, jakim są trudności w osiągnięciu i utrzymaniu wzwodu.

Bariery w podtrzymywaniu i kontynuowaniu leczenia zaburzeń erekcji

Zaburzenia erekcji ang. Powyższa definicja została sformułowana stosunkowo niedawno. Poznanie patomechanizmów ED nie było łatwe. Dolegliwość ta jest bowiem bardzo silnie powiązana z fizjologią oraz z emocjami, a ich rozdzielenie jest wyjątkowo trudne.

Erekcja (fizjologia)

Jeszcze niespełna 20 lat temu głównej przyczyny zaburzeń erekcji upatrywano w sferze psychicznej, bowiem mechanizmy kontrolujące proces erekcji były słabo poznane. Przełomowy okazał się rokkiedy to Virag odkrył, że dojamista iniekcja papaweryny wywołuje wzwód u mężczyzn w wyniku rozszerzenia zatok jamistych i naczyń. Od tego czasu badania nad mechanizmami fizjologicznymi sterującymi wystąpieniem wzwodu doprowadziły do wielu istotnych odkryć, w związku z czym definicja ED zmieniała się jeszcze kilkakrotnie.

W ostatniej dekadzie liczba badań nad zaburzeniami erekcji lawinowo wzrosła.

erekcja u mężczyzny za 53 lata

Coraz częściej i głośniej porusza się ten temat, jednak nie znaczy to, że w przeszłości był on niedoceniony. Dawniej stosowany termin impotencja, wywodzący się z języka łacińskiego, a oznaczający brak mocy, po raz pierwszy do określenia zaburzeń aktywności seksualnej został użyty w roku przez Thomasa Fullera.

Jednakże zagadnieniem tym interesowano się już dużo wcześniej. Najstarsze dokumenty opisujące zaburzenia erekcji oraz ich domniemane przyczyny pochodzą z Indii z VIII wieku przed Chrystusem.

Zaburzenia potencji u mężczyzn

Obecny wzrost zainteresowania tym tematem związany jest z poznaniem przyczyn ED, rozwojem metod ich diagnozowania oraz pojawieniem się nowych, coraz skuteczniejszych sposobów leczenia.

Istotny wpływ miało tu dokładne oszacowanie skali tego problemu. Częstość występowania zaburzeń erekcji oraz ich związki ze schorzeniami współistniejącymi zostały opisane w badaniu MMAS ang.

erekcja u mężczyzny za 53 lata

Massachusetts Male Aging Studyktórego wyniki opublikowano w latach Częstość ich występowania wzrastała wraz z wiekiem oraz w przypadku współistnienia niektórych chorób cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca. Powyższe badanie wykazało, że zaburzenia erekcji, pomimo iż są stosunkowo rzadko rozpoznawane, dotyczą bardzo dużej populacji mężczyzn i to zarówno starszych, jak i młodszych.

W Polsce szacuje się, że na tego typu dolegliwości cierpi aż 1,5 mln mężczyzn w wieku powyżej 35 lat.

  • Ogólny widok penisa
  • Zaburzenia erekcji | WP abcZdrowie

Poza tym nie wszyscy, którzy rozpoczęli terapię, chcą ją kontynuować. Pozostali z różnych powodów przerywają przyjmowanie leków.

Objawy spadku testosteronu ma jedna trzecia mężczyzn po 45. roku życia

Wskazuje to na ogromne dysproporcje pomiędzy cierpiącymi na ED erekcja u mężczyzny za 53 lata liczbą osób leczonych z tego powodu. Zrozumienie przez lekarzy przyczyn tego zjawiska może mieć bardzo istotny wpływ na postępowanie z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia erekcji.

erekcja u mężczyzny za 53 lata

Badania przeprowadzone pośród mężczyzn z ED nad zrozumieniem i postrzeganiem przez nich dysfunkcji erekcji oraz oceną własnego życia seksualnego ujawniły obecność kilku barier stanowiących przeszkodę w podejmowaniu i kontynuowaniu leczenia przez erekcja u mężczyzny za 53 lata. Bariera informacyjna obejmuje stan wiedzy ankietowanych o zaburzeniach erekcji, ich przyczynach oraz postrzeganie przez badanych własnych problemów, związanych z dysfunkcjami seksualnymi.

Na co wpływa andropauza u mężczyzny w średnim wieku?

Mężczyźni zapytani o definicję ED mają duże problemy z udzieleniem odpowiedzi, a ich opinie są bardzo zróżnicowane, np. Porównując te wyniki z obecnym stanem wiedzy na temat etiologii ED, uwidacznia się wysoki poziom niedoinformowania mężczyzn w tym zakresie.

Ponadto na pytanie o grupy ryzyka, wśród których ED występuje najczęściej, badani wymieniają: alkoholików, pracoholików, osoby starsze, osamotnione, nietowarzyskie oraz te, które zbyt wcześnie rozpoczęły życie płciowe, co doprowadziło ich do zobojętnienia.

Ankietowani wykazują wyraźną tendencję do odcinania się od tych grup ryzyka, gdyż w większości przypadków nie identyfikują się z żadną z grup osób dotkniętych zaburzeniami erekcji. Kolejnym zagadnieniem poddanym ocenie było postrzeganie przez badanych własnych problemów związanych z życiem seksualnym.

Pasteura 4 50— Wrocław, e-mail; zygmunt zdrojewicz. Wiele czynników ryzyka jest wspólnych dla ED i chorób związanych z miażdżycą. Postrzeganie zaburzeń erekcji jako wczesnej manifestacji miażdżycy wydaje się uzasadnione i podkreśla konieczność uwzględnienia pytań o ocenę jakości życia seksualnego w badaniu podmiotowym. Z kolei stwierdzenie ED u mężczyzny bez rozpoznanej wcześniej choroby sercowo-naczyniowej obliguje lekarza do szczegółowej kalkulacji całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego. Profilaktyka wystąpienia cukrzycy i otyłości, niepalenie tytoniu oraz skuteczna terapia dyslipidemii, zaburzeń gospodarki węglowodanowej i nadciśnienia tętniczego mogą pomóc w zachowaniu sprawności seksualnej.

W świetle tych danych nasuwa się pytanie, dlaczego tak niewiele osób, u których występują zaburzenia wzwodu, decyduje się na poszukiwanie pomocy u lekarza.

Wyjaśnić to mogą następujące fakty. Rozmowa z lekarzem na ten temat jest dla nich krępująca, a jednocześnie ok.

  1. Przegląd Urologiczny - Bariery w podtrzymywaniu i kontynuowaniu leczenia zaburzeń erekcji
  2. Zaburzenia potencji u mężczyzn
  3. Pęknięty penis, co robić
  4. Mankiety na penisie

Skrępowanie i lęk przed rozmową z lekarzem na temat zaburzeń erekcji oraz brak poinformowania chorych, do jakiego lekarza mogą zwrócić się z tym problemem powodują, że nie od razu decydują się oni na wizytę lekarską. Średnio okres od zaobserwowania u siebie ED a wizytą u specjalisty wynosi około 20 miesięcy.

  • Co może wpływać na rozmiar penisa
  • Erekcja (fizjologia) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Bariery związane z wizytą lekarską nie są jednak ostatnią przeszkodą w skutecznym leczeniu ED. Nie wszyscy, którzy rozpoczęli leczenie, chcą je nadal kontynuować. Aby lepiej zrozumieć podawane przez pacjentów powody zaprzestania leczenia, powinno się najpierw poznać ich oczekiwania wobec terapii ED.

W opinii mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji, idealna terapia powinna mieć: wysoką skuteczność, szybkie i długotrwałe działanie, możliwość zachowania dyskrecji i spontaniczności, bezpieczeństwo i dobrą tolerancję, brak interakcji z pokarmem, alkoholem i innymi lekami, brak konieczności ścisłego planowania zbliżeń, powinna być akceptowana przez partnerkę, powinna umożliwiać uprawianie seksu gdy jest odpowiedni nastrój, przynosić satysfakcję obojgu partnerom.

erekcja u mężczyzny za 53 lata

Powyższe wymagania na ogół spełniają dostępne dziś doustne leki z grupy inhibitorów PDE-5 sildenafil, wardenafil, tadalafil. Mimo to wielu mężczyzn, którzy rozpoczęli terapię ED z pomocą tych preparatów, przerywa leczenie. Podawane przez badanych powody zaprzestania leczenia nie wynikają z niespełnienia ich oczekiwań wobec terapii ED.

Stosowane bowiem dziś leki charakteryzują się zarówno szybkim, jak i długotrwałym działaniem np.

Zaburzenia erekcji

Umożliwiają one zachowanie dyskrecji i spontaniczności w podejmowaniu aktywności seksualnej, co erekcja u mężczyzny za 53 lata powinno mieć negatywnego wpływu na nastrój towarzyszący aktywności seksualnej oraz odczucia leczonego jak i jego partnerki.

Z powyższych badań wynika, że bariery w podejmowaniu i kontynuowaniu leczenia zaburzeń wzwodu wynikają z niedoinformowania, czym w ogóle są zaburzenia erekcji, jakie są ich przyczyny, gdzie i do jakiego lekarza zgłosić się z tym problemem. Warunkiem poprawy efektów leczenia zaburzeń erekcji jest profesjonalizm leczącego, przejawiający się w umiejętnym rozpoczęciu rozmowy o ED, udzieleniu zrozumiałych informacji o przyczynach dolegliwości oraz metodach diagnostycznych i terapeutycznych.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie danych pochodzących z piśmiennictwa medycznego oraz badań marketingowych.